Instalaţii de încălzire

Instalaţii de încălzireÎn mod tradiţional, ţevile de cupru sunt utilizate la sistemele de încălzire. Pot fi executate instalaţii de încălzire cu ţevi de cupru cu radiatoare sau încălzire de suprafaţă (pardoseală şi perete).

Cele mai importante reguli de instalare:

 • La sistemele de încălzire se recomandă utilizarea ţevilor cu grosimea pereţilor mai mici de 1 mm (de ex. 15x0,8 mm). Preţul acestor sisteme va fi mai avantajos.
 • Îmbinarea ţevilor de cupru poate fi realizată prin lipire moale (medii până la temperaturi de 110°C), se mai pot executa aplicaţii prin lipire tare şi prin pressfitinguri cu inel de etanşare tip O de culoare neagră, sau îmbinări prin filet.
 • Izolarea ţevilor este foarte importantă. Poate fi executată ulterior prin aplicarea izolaţiei, sau prin utilizarea de ţevi preizolate. Avantajul ţevilor preizolate este, că sunt mai eficiente din punct de vedere al diametrului exterior.
 • Dilataţiile termice vor fi calculate atent de proiectant şi în faza de execuţie, se vor monta compensatoare de dilataţie liniare sau axiale pe conductă, în zonele de dilataţie. Pentru detalii vezi pagina 23 din Ghidul de execuţie al instalaţiilor din ţevi de cupru sau www.cupru.com.
 • În cazul sistemelor de încălzire nu există nicio regulă de curgere. La sisteme închise, ţeava de cupru poate fi combinată cu radiatoarele din oţel (cu ventile din bronz). În acest caz nu apare fenomenul de coroziune, deoarece conţinutul de oxigen liber în apă este minim.
 • La aplicaţii ascunse este indicată utilizarea ţevilor cu înveliş din plastic.

Avantajele ţevilor de cupru în cazul sistemelor de încălzire:

 • Rezistenţă la coroziune timp de zeci de ani
 • Ţevile nu îmbătrânesc, proprietăţile lor nu se schimbă în timp
 • Datorită faptului că ţevile din cupru sunt omogene (cupru curat), comparând comportarea ţevilor din cupru cu ţevile multistrat tip PExAl rezultă concluzia unei stabilităţi mult mai bune, şi avantajul semnificativ al ţevilor din cupru este lipsa tensiunii mecanice în structura ţevii.
 • Coeficientul de dilataţie al ţevilor din cupru este mult mai mic decât al ţevilor din plastic. În cazul aplicaţiilor de pardoseli radiante, valoarea coeficientului de dilataţie al ţevilor din cupru este cel mai aproape –dintre toate tipurile de ţevi- de vaolarea coeficientului de dilataţie al şapei.
 • Ţevile de cupru rezistă la temperaturi mari, şi la creşterea bruscă a temperaturii cauzate de reglajul incorect al temperaturii din centrala termică.
 • Ţevile de cupru sunt rezistente la adaosuri de dedurizare.
 • Ţevile din cupru sunt rezistente la difuzia oxigenului, astfel se pot executa toate tipurile de sisteme de instalaţii de încălzire fără pericolul difuziei de oxigen.
 • Instalarea ţevilor de cupru este simplă, rapidă şi rentabilă.
 • Îmbinări simple (la pardoselile radiante lipire tare sau pressfitinguri), sigure.

Pardoseli radiante executate din ţevi de cupru

CuprothermInstalaţiile de încălzire cu pardoseală radiantă de tip Cuprotherm® sunt executate conform SR EN 1057 din cupru moale (R220) cu diametrele de 10x0,6mm, 12x0,7mm, 14x0,8mm, ţevi în colac de 50m, cu înveliş din plastic sau fără înveliş.
Învelişul din plastic are rolul de-a proteja ţeava în cursul transportului şi execuţiei lucrării, dar învelişul protejează ţeava şi împotriva acţiunii chimice ale unor substanţe cu care ţeava poate să vină în contact (de ex. şapa pardoselii).
Învelişul din plastic preia o parte din dilataţiile ţevii, iar la aplicaţii ale sistemelor de încălzire de perete se vor utiliza ţevi de diametru 10x0,6mm.

Este important de remarcat faptul, că radiatoarele pot fi racordate cu ţevi din cupru având grosimea peretelui mai mică de 1mm, înglobate în şapa pardoselii. La sistemele de apă rece şi apă caldă grosimea minimă a peretelui ţevii va fi de 1mm!

Tehnologia de execuţie (în şapa pardoselii):

 • pe placa de beton armat se va turna un strat de beton de egalizare
 • folie PVC
 • bandă de contur pentru preluarea dilataţiilor
 • izolaţie termică
 • plasă suport ţevi
 • fixare ţevi pe plasă sau pe profil de montaj
 • curbe şi coturi prevăzute cu izolaţie pentru preluarea dilataţiilor termice
 • proba la presiune de 10 bar timp de 24 ore
 • şapa finală şi strat final de uzură.

Metode de îmbinare permise: lipire tare şi pressfitinguri.

Suprafeţe maxime permise pentru un câmp de încălzire:

 • până la 40m2(suprafaţa optimă 25m2)
 • lungime maximă latură câmp 8m
 • raport laturi 1:2

În cazul suprafeţelor mari, acestea vor fi împărţite în suprafeţe mici, prin intermediul benzilor flexibile de separare, care pot prelua dilataţii de până la 5mm. Lăţimea rostului de dilataţie va fi de 8-10mm, şi rostul va fi umplut cu chit elastic.

Lungimea maximă a unui circuit de încălzire va fi de 120m în cazul aplicaţiilor cu ţevi de 14x0,8mm, iar la ţevi de 12x0,7mm lungimea maximă va fi de 90m.

Lungimea circuitelor va fi aproximativ identică. În zona trecerilor ţevilor prin elementele de construcţii, ţevile vor fi poziţionate în ţevi de protecţie din plastic.

Desigur, avantajele tradiţionale ale ţevilor de cupru, cum ar fi reciclabilitatea devin prioritare, deoarece în industria construcţiilor devine o cerinţă din ce în ce mai importantă utilizarea unor materiale ecologice şi reciclabile. Ţeava de cupru are durata de viaţă aproape nelimitată, iar această caracteristică reduce în sine cantitatea deşeurilor. Produsele din cupru sunt pe deplin refolosibile, fără schimbarea proprietăţilor. Cuprul folosit în Europa, provine în aproximativ 45% din materiale reciclate. Astăzi, când în Uniunea Europeană este din ce în ce mai importantă reciclarea ecologică a materialelor ajunse în ciclul final de utilizare, această valoare poate fi considerată foarte bună.